Home

Organisaties zijn voortdurend in beweging. Anticiperen op interne en externe veranderingen en als organisatie flexibel blijven om veranderingen succesvol te managen is aan de orde van de dag. Stabiele processen, de organisatie verbeteren en vernieuwen – daar draagt Key Projectmanagement graag aan bij!

Met bijna 10 jaar ervaring binnen projectmanagement, organisatie en IT, zijn inmiddels meer dan 60 organisaties geholpen bij het verwezenlijken van hun doelen. Deze ervaringen wil ik vanuit Key Projectmanagement graag inzetten om meer organisaties verder te helpen.

Key Projectmanagement kan waarde creëren voor uw organisatie door:

  • Nieuwe (software) producten en/of diensten projectmatig op te zetten en in de organisatie te integreren (intern/extern).
  • Bestaande producten en/of diensten te innoveren.
  • Bestaande of nieuwe processen vast te leggen, te verbeteren en te implementeren – of het begeleiden hiervan.
  • Begeleiden van het opzetten en verbeteren van teams en afdelingen.

In het Projecten portfolio leest u meer over de reeds uitgevoerde projecten.